Naša spolupráca

Zostavenie ekonomických analýz pre menežment podniku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DELUX, s.r.o., Vráble

- PD Vráble

- IBEC družstvo, Bratislava

- JH Trade, s.r.o., Bratislava
- Profisign Slovensko, s.r.o., Želiezovce
- PPR Consulting, s.r.o., Levice
- Propag studio, s.r.o., Levice
- HBE Property, s.r.o., Bratislava
- CRONUS, s.r.o., Nitra
- EUROSTAH SK, s.r.o., Nitra
- STAVINPORT, s.r.o., Vráble

 

späť