Naša spolupráca

V spolupráci konkurzného správcu sme zabezpeovali ekonomickú agendu..


 

 

 

 

 

 

- GLOBAL PROGRES, a.s., Topoľčianky 
- PETKO, s.r.o. Nitra

 

späť