Projekty, na ktorých sme sa aktívne podieľali.

Naši klienti sú výnimočný a ich expanzia nám dáva priestor pre nové projkety, ktoré pre nich môžme zabezpečiť.


Spoločnosť K2 atmitec Slovensko s.r.o. je naším partnerom v oblasti implementácie – Informačného systému K2. Samotný informačný systém je preferovaný pre jeho komplexnosť a voľnosť užívateľských nastavení. Je z mála systémov, ktorý umožňuje celkový ekonomický prehľad s možným analyzovaním jednotlivých zápisov.

 

Spoločnosť K2 atmitec Slovensko s.r.o. bola založená v roku 2003 a v súčasnosti je partnerskou obchodnou a servisnou organizáciou spoločnosti K2 atmitec s.r.o. – výrobcu Informačného systému K2. Spoločnosť chce nadviazať na viac než desaťročnú tradíciu značky K2 a úspešnú činnosť svojho spoluzakladateľa - českej spoločnosti K2 atmitec s.r.o., ktorá patrí medzi TOP 5 najväčších výrobcov informačných systémov v stredoeurópskom regióne, a ktorej činnosť už dávnejšie prekročila rámec českého trhu a prenikla aj do susedných krajín, Slovensko nevynímajúc. Partnerská sieť vystupuje pod jednotným logom produktu K2 atmitec a pri realizácii rozsiahlejších projektov veľmi úzko spolupracuje.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti K2 atmitec Slovensko s.r.o. je implementácia Informačného systému K2, poskytovanie služieb súvisiacich s technologickou a logistickou prípravou zákazníka na zavedenie informačného systému a následne jeho komplexná správa. Pri realizácii jednotlivých projektov spoločnosť často zastáva funkciu systémového integrátora.

INFORMAČNÝ SYSTÉM K2

Informačný systém K2 je komplexný systém pre riadenie podnikov, ktorý vo svojich moduloch previazane riadi činnosti jednotlivých oblasti podnikového riadenia. Je nadčasovým softvérom, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na informačné systémy v súčasnom stave vývoja IT. Pracuje s jasnou víziou a pripravenosťou na očakávaný vývoj tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti v budúcich rokoch.

IS K2 je vhodný pre všetky segmenty firiem. Je rozdelený do troch produktov tak, aby plne zabezpečil kvalitu, stabilitu a funkcionalitu, ktoré jednotlivé segmenty požadujú a potrebujú. Podstatou však zostáva skutočnosť, že systém je stále ten istý, teda má rovnakú dátovú štruktúru i systémovú logiku, a v prípade rastu to pre podnik neznamená enormné investície súvisiace s prechodom na iný technologický a funkčne výkonnejší informačný systém.

Kolekcia K2

K2 Business - je určený firmám, ktoré očakávajú ľahké a rychlé uvedenie informačného systému do prevádzky, a zároveň vyžadujú jeho vysoko kvalitnú a profesionálnu úroveň. Nasadením systému firmy získajú administratívne zjednodušenie, stabilitu a bezchybnosť záznamov, šírku a prepracovanosť aplikácií a prehľadnosť vnútorných procesov.

K2 Professional - je určený firmám, ktoré vyžadujú úpravu informačného systému na mieru svojim potrebám a požiadavkám. Hlavným znakom nasadenia je jeho lokálne prispôsobenie pomocou automatizácie pracovných postupov alebo pomocou špecializovaných funkčností.

K2 Enterprise - je určený firmám, ktoré potrebujú mať procesnú a organizačnú štruktúru podporovanú informačným systémom. Tento produkt si obstarávajú spoločnosti, ktoré od systému očakávajú predovšetkým automatizáciu, zjednodušenie a maximálne prispôsobenie svojim podmienkam a špecifikám.

Vrcholoví manažéri obchodných a výrobných firiem pre každodenné správne rozhodnutia vyžadujú presnú znalosť obchodnej a finančnej situácie firmy. Kľúčovým nástrojom pre túto činnosť sa stáva softvér umožňujúci dáta a informácie rýchle, podrobne a presne evidovať, vyhodnocovať a používať k riadeniu podniku.

späť