Projekty, na ktorých sme sa aktívne podieľali.

Naši klienti sú výnimočný a ich expanzia nám dáva priestor pre nové projkety, ktoré pre nich môžme zabezpečiť.


Spoločnosť UtilStudio, s.r.o. je tvorca viacerých programových ulít pre firemných ako aj pre osobných zákazníkov. Je prednosťou je flexibilné prispôsobenie sa k potrebám klientskej základne.

 

Pre našich klientov zabezpečujeme využívanie moderných spôsobou evidencie a takým je aj program UtilStudio Pošta, ktorý je využívaný ako registratúrny denník.

Zavedením moderného využitia sme klientom umožnili vytvorenie, evidenciu, odosielanie a archivovanie odoslaných elektronických podacích hárkov. Pri jeho plnohodnotnom využívaní sme pre klienta získali: - registratúra dokumentov, evidencia došlej a odoslanej pošty - import podacích hárkov z externých účtovných softvérových systémov s možnosťou prispôsobenia sa účtovníctvu - export zásielok do online systémov kuriérskych služieb UPS, DPD, GLS, DHL a ďalších - bezpečné a spoľahlivé uloženie údajov s využitím transakčnej databázy

So súčinnosťou tvorcu programu sme zaviedli nové možnosti využitia programu UtilStudio Pošta a to spôsobom komfortného prispôsobenia sa potrebám spoločnosti. Návrhy ktoré boli zapracované v samotnom programe pomohli nie len naším klietom, ale aj širokej škále klientov spoločnosti UtilStudio, s.r.o.

späť