Projekty, na ktorých sme sa aktívne podieľali.

Naši klienti sú výnimočný a ich expanzia nám dáva priestor pre nové projkety, ktoré pre nich môžme zabezpečiť.


Spoločnosť MTSsoftware - Matej Súkeník je tvorca programu pre výkon exekučnej činnosti na Slovesnku a v Čechách, ktorý je využívaný vo veľkej miere exekútormi v spomínaných krajinách

 

V spolupráci s tvorcom prgramu sme pristúpili v vytváraniu analitických funkcií, ktoré sú klientami využívané pri hodnotení efektivity exekučného úradu. Okrem toho sme našími návrhmi prispeli k automatizáciu opakujúcich sa procesou, čím sa znížil podiel ľudského faktoru na úkonoch, ktoré exekútor je povinný vykonať.

Zavedením analýz pri vymáhaní pohľadávok sme rozšírili pohľad klientov na ich správu ich exekučných spisov, pričom samotnou analýzou je možné definovanie vplivu externých okolností na vymoženie pohľadávky.

Okrem týchto znalostných informácií, je exekútorský úrad pripravený na prezentovanie svojich výsledkov pre oprávnených, ktorý si na základe úspešnosti vymoženia pohľadávky vyberajú exekúrora, ktorý je schopný maximalnou mierou uspokojiť ich vymáhanú pohľadávku.

späť