Projekty, na ktorých sme sa aktívne podieľali.

Naši klienti sú výnimočný a ich expanzia nám dáva priestor pre nové projkety, ktoré pre nich môžme zabezpečiť.


Spoločnosť Navicat je tvorca programu KTORý SLúžI PRE SPRáVU DATABáZ.

 

Po obstaraní licencie programu Navicat for PostgreSQL sme schopný zabezpečiť vytvorenie akéhokoľvek SQL dotazu za účelom efektívnejšieho spracovanie dátových údajov. Pre klientov boli zostavené jednoduché aj zložitejšie SQL dotazy s následným exportom do excelu a do formy umožňujúcej ďalšieho spracovania. Následne sa zo získaných údajov vytvárala analýza s interpretovaním jej odchýliek a navrhnutím opatrenia pre odstránenie negatívneho stavu.

Pre našich klientov sme vytvorili individuálne dotazy v databázach, pričom niektoré sú nastavené ako automaticky sa opakujúce. Tým je zabezpečená aktualizácia údajov pre potrebných pracovníkov a to bez zásahu obsluhujúceho personálu.

Samotné SQL dotazy využívané mimo hlavného programu majú veľkú výhodu, nakoľko nezaťažujú samotný program, ktorý je obsluhovaný zamestnancami. Taktiež je výhodou, že je možné nastaviť opakované vytváranie dotazov SQL aj mimo pracovného času a tým eliminovať zaťaženie systému v čase, kedy je nevyhnutné pracovať v rámci pracovnej doby.

späť