Naše služby

Služby, ktoré Vám môžu pomôcť.


 • 1
  EKONOMIKA A FINANCOVANIE

  Zameriavame sa na ekonomiku podniku, analyzujeme finančnú silu a hodnotíme cash-flow...

 • 2
  VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

  Na základe dopytu našich klientov zabezpečujeme ekonické a účtovné služby, ako vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva...

 • 3
  PRÁVNE SLUŽBY

  V súčasnosti naši klienti majú možnosť využiť právne služby pozostávajúce v službe poradenstva a konzultácií v oblasti obchodného práva...

Niečo málo o nás

Dovoľte nám predstaviť našu spoločnosť.


Naša spoločnosť je flexibilná s rýchlo sa prispôsobujúca novým trendom a požiadavkám v obchodnej a v ekonomickej oblasti, pričom hlavnou činnosťou je ekonomika podniku a poradenstvo v oblasti podnikateľských činností.

 

Naša činnosť je zameraná na poskytovanie ekonomických poradenských služieb v oblasti finančnej analýzy, kalkulácií tržieb a nákladov, vypracovávania podnikateľských a finančných plánov, ako aj ďalšieho podnikateľského poradenstva pre spoločnosti a živnostníkov.

 

Okrem uvedených služieb zabezpečujeme klientom aj ekonomické služby, ako vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, daňové priznanie, mzdovú agendu a iné.

 

Našou snahou je zabezpečiť firemným klientom kvalitný a efektívny prístup k ekonomickým informáciám čím sa zvyšuje potenciál pre správne rozhodovanie manažmentu podniku. Preto sme pristúpili k spolupráci so spoločnosťou zabezpečujúcou implementáciu a vývoj informačného systému pre stredné a väčšie podniky.

 

Máme viacročné skúsenosť s bankovými úvermi rôzneho typu a s rôznym čerpaným objemom. Počas svojej činnosti sme napomohli získať finančné prostriedky už niekoľkým živnostníkom a spoločnostiam v celkovom objeme viac ako 2600 tis. EUR v rôznych komerčných bankových domoch.

 

Všetky služby sú flexibilné a sme schopný realizovať projekty pre menších podnikateľov (živnostníkov) ako i pre malé a stredné firmy (SME). Naši klienti sú z radov podnikateľských subiektov pôsobiacich na trhu s viacročnou históriou a tiež z radov novozaložených spoločností, ktoré sú bez podnikateľskej histórie.

 

Pre našich klientov zabezpečujeme ekonomické služby s pravidelným posúdením ekonomických výkazov a stability podniku. Ich účtovníci (aj externé účtovné kancelárie), nám predkladajú raz mesačne (prípadne kvartálne) finančné výkazy na spracovanie. Po spracovaní analýzy podniku sa stretávame s klientmi a analyzujeme výsledky, čo im napomáha porozumieť jednotlivým ekonomickým ukazovateľom.

 

Spolupodieľame sa na ekonomických plánoch, rozpočtoch pre jednotlivé časové obdobia, pomáhame pri zostavovaní kalkulácií a tiež cenotvorby produktov alebo služieb, ako aj pri ekonomickej reštrukturalizácii podniku. Analyzujeme ekonomické rozhodnutia tak, aby mali čo najlepší pozitívny dopad na budúci vývoj podniku.

späť