Privacy Policy

Spoločnosť nezbiera žiadne osobne údaje.


  •  

    Odborné informácie, uvedené na týchto internetových stránkach, sú iba informatívne a majú obecný charakter.


    V prípade, že sa ich rozhodnete aplikovať v praxi, doporučujeme absolvovať individuálnu konzultáciu s našimi odborníkmi, pri ktorej budú zvážené všetky aspekty konkrétneho prípadu.


    Tieto informácie nenahrádzajú odborné poradenstvo, a preto spoločnosť ekonom business, s.r.o. nemôže niesť žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by vznikli v dôsledku aplikácii informácií tu uvedených.

  •